Сертификати и качествен контрол на продуктите

Можете да видите и изтеглите документите за качествен контрол на АкваСорс, издадени от Министерство на здравеопазването и Национална лаборатория "Допинг контрол" като натиснете тук

Това е сертификата за добри производствени практики (2010г.), издаден на Аква Сорс(Aqua Source) от най-авторитетния във Великобритания контролиращ орган: HFMA (Health Food Manufacturers' Association)
Те контролират и проверяват, както фабриките на производителите, така и доставчиците на суровините.
Този сертификат е и в съгласие с директивите на Европейския съюз.
Можете да посетите сайта на HFMA: http://hfma.co.uk/

АкваСорс ЕООД е дъщерно дружество на AquaSource Algae Group plc (Великобритания).
Регистрирано е в Република България с ЕИК: 130 500 368 • ДДС номер: BG 130 500 368


.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Коментарът е получен.