За водораслите и водното царствоАко попитаме Google на български за водораслите ще ни даде 902 000 резултата!
Google на английски ни дава 32 000 000 резултата!
Това е към момента на написване на материала.

Толкова популярни са водораслите във всичките им разновидности! И няма как да е иначе. Без водораслите животът на Земята е немислим! Те са образували кислорода от въглеродния двуокис и са в основата на хранителната верига.

Ето един интересен материал за водораслите от Wikipedia

Човечеството напоследък преоткрива ползата от водораслите. Консумират се като храна, добавки към храната.

Особено ценни са синьозелените микроводорасли АФА(Афанизоменон Флос Акве), които са диворястящи и произлизат от Горното Кламатско езеро (Upper Klamath Lake) в Орегон, САЩ.

Други популярни микроводорасли са Спирулина, която е морско водорасло и обикновено се отглежда в изкуствени условия.

Много важно е при консумация на водорасли е да сме сигурни, че са от чисти източници(световния океан на места е доста замърсен) и, че са изсушени при физиологична температура, зашото при по-високи температури, полезните съставки се губят.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Коментарът е получен.